סיפורה של תנובה, שנוסדה כאגודה שיתופית ב-1926 והפכה ברבות השנים לקונצרן המזון הגדול בישראל, שזור לכל אורכו בסיפורה של המדינה; היא התפתחה וגדלה במקביל להתפתחות היישוב היהודי בארץ, תוך לוקחת על עצמה תפקידים בעלי אופי לאומי – חברתי. לאחר קום המדינה מילאה תנובה תפקיד חשוב בהתפתחות כלכלת ישראל.

תנובה ליוותה מקרוב את כל ציוני הדרך ההיסטוריים בתולדות הישוב והמדינה.מאות משאיות הקירור המובילות תוצרת טריה, הנושאות עליהן את סמל תנובה, הקפידו להגיע יום-יום, לאורך כל השנה, לכל ישוב ולכל מאחז ברחבי הארץ...