ה

הוועד הלאומי

הרשות המבצעת של אספת הנבחרים בארץ בתקופת המנדט הבריטי. ניהל עם הסוכנות היהודית את ענייני היישוב וייצג אותו בפני הנציב הבריטי.

הית

שותפות לשיווק פרי הדר בין המשביר המרכזי, יכין ותנובה.

המשביר המרכזי

המוסד הכלכלי הראשון של העובדים בא"י. הוקם ב- 1916 ודאג לאספקה לחקלאים (מזון, בגדים, מספוא, כלי עבודה וכו'), תמורת תוצרתם, אותה מכר בשווקים העירוניים. ב- 1926 הוחלט להפריד בין מכירת התוצרת החקלאית שהועברה לתנובה, לבין הקנייה הסיטונאית המאורגנת עבור ציבור העובדים, שנשארה בידי המשביר.