ו

ועדת לוז

ועדה ציבורית, שהוקמה בסוף 1949 ע"פ החלטת הועידה הארצית של תנובה, ובראשה ישב קדיש לוז, חבר הנהלת מרכז תנובה ולימים שר החקלאות. תנופת העלייה, ההתיישבות החקלאית בארץ והגידול העצום בייצור, הכריחו את תנובה להרחיב במהירות את רשת השיווק שלה. כעת היה עליה להבטיח הספקת תוצרת סדירה למספר צרכנים גדל והולך בנקודות ישוב חדשות.
ועדת לוז המליצה על הקמת קואופרטיב ארצי: שלושת המחוזות האוטונומיים – חיפה, תל אביב וירושלים - יהפכו לסניפים מחוזיים של תנובה הארצית ומספרם יגדל. במרכז תנובה יוקמו מחלקות לענפי התוצרת העיקריים, שיכוונו את כלל היבטי פעילות הענף, בראייה ארצית. עוד המליצה הוועדה על הקמת שתי מחלקות חדשות במרכז, האחת לטיפול בענייני כספים והשנייה לעיסוק בפרסום.
ועידת תנובה הארצית ב-1952 אישרה המלצות אלה והמיזוג הארצי יצא לדרך.