שנות ה-80 משבר כלכלי

מלחמת לבנון והאינתיפאדה

בכל שנות קיומה מילאה תנובה תפקידים בעלי אופי לאומי ממלכתי, בארגון אספקה תקינה של מזון חיוני לאוכלוסייה האזרחית ולצה"ל. לאחר פרוץ מלחמת לבנון בקיץ 1982, בעת שכוחות צה"ל היו פרושים ברחבי דרום לבנון, הורגש צורך מיידי בתוספת כוחות חי"ר למערך הכוחות של צה"ל. משאיות "תנובה" הצליחו להעביר כלי נשק ולצייד את חטיבת הנח"ל בציוד צבאי דל.
בשנות האינתיפאדה הראשונה (1991- 1988) המשיכה תנובה לספק תוצרת לישובים שמעבר לקו הירוק. המחלקים של תנובה - שצויידו במכוניות ממוגנות, נשק ולחצני מצוקה - הותקפו עשרות פעמים. קווי החלוקה חצו את מוקדי האינתיפאדה והנהגים האמיצים של סניפי נתניה ופ"ת דאגו לכך שהאספקה הסדירה לישובים לא תיפגע.