שנות ה-90 שינויים בארגון

2007: הועידה ה-28 מאשרת את מכירת תנובה, תהליך שהחל בועידת יגור ב-1999.

2007: הועידה ה-28 מאשרת את מכירת תנובה, תהליך שהחל בועידת יגור ב-1999.

  • 2007: הועידה ה-28 מאשרת את מכירת תנובה, תהליך שהחל בועידת יגור ב-1999.

שיוך הבעלות

ב-1999 התקיימה בקיבוץ יגור הועידה הארצית ה-26 של תנובה, שהוציאה לדרך את תהליך ההפרטה שלה. בועידה התקבלה ההחלטה על מהלך שיוך הבעלות על תנובה לכל 620 האגודות החברות בה, שיתופיות (קיבוץ או מושב) ומשפחתיות. קביעת חלקו היחסי של כל חבר בתנובה והקצאת יחידות ההשתתפות לאגודות נעשתה ע"פ 2 פרמטרים: האחד חברות והשני חלקן היחסי בהון המניות.