1949-1946 קום המדינה

היבוא והיצוא

עד הקמת מדינת ישראל וכינון ממשלה עצמאית, היה היבוא והיצוא של תוצרת חקלאית נתון בידי החלטת ממשלת המנדט הבריטי. בשנות המתיחות עם השלטונות, סרבו אלה להעניק לתנובה רשיונות יצוא אפילו למשלוחים מצומצמים. עם קום המדינה חידשה תנובה את היצוא לחו"ל ע"י משלוח כמה עשרות טון בננות לשווייץ, ובתחילת שנות ה-50 גדל היצוא מאד.
הייבוא, שהיווה תחרות קשה לתוצרת המקומית, חזר לאיים על תנובה עם תום מלחמת העולם ה-2 ופתיחת שערי הארץ. תנובה פעלה מול ממשלת המנדט כדי שזו תקבע מכסות יבוא רק להשלמת חוסרים, אולם לחץ היבוא המשיך להתקיים. האיגוד למען תוצרת הארץ ובתוכו תנובה חידשו את פעילותם, לאחר הפסקה בזמן מלחה"ע ה-2. תנובה ניהלה מו"מ עם נציגי לשכת המסחר בת"א והיבואנים של פירות בדבר הגבלת יבואם, והתאמתו לייצור הפירות במשק היהודי. תשומת לב רבה הוקדשה ליבוא דגי אגמים מתורכיה, שהתחרו מאד בקרפיונים של המשק העברי, עד שהושג הסכם  
להמשך הכתבה>> 2 | 1 | 

בעניין. מתורכיה יובאו גם ביצים ובקר, מה שגרר ירידה בביקוש לעופות המקומיים.
 
2 | 1 |