הקהילה

1948: תנובה מצטרפת לשיירות הפורצות את הדרך לירושלים הנצורה.

1948: תנובה מצטרפת לשיירות הפורצות את הדרך לירושלים הנצורה.

 • 1948: תנובה מצטרפת לשיירות הפורצות את הדרך לירושלים הנצורה.
 • 1973: תנובה במלחמת יום כיפור.
 • 1985: אנשי המזון בצה"ל עוברים סדנאות מיוחדות במרכזי ההדרכה של תנובה.
 • 2005: תנובה חוגגת עשור לאימוץ יהל"ם, יחידת ההנדסה למשימות מיוחדות.
 • עברי גורן, סמנכ"ל תנובה, ואחיאב שמחי, מקבלים אות הוקרה ממפקדי יהל"ם.
 • אוטובוס החיילים של תנובה בצומת רכבת צפון בת"א.
 • חיילי צה"ל נהנים ממוצרי תנובה המגיעים אליהם לבסיסים.
 • אותות הוקרה למרכז ההדרכה של תנובה.
 • אות הוקרה למרכז ההדרכה של תנובה.
 • מכתב תודה לתנובה.
 • מכתבי תודה מצה"ל

צה"ל

פינה חמה שמורה בתנובה לחיילי צה"ל והיא הצמיחה מסורת ארוכת שנים של דאגה לחיילים בעתות מלחמה ואימוץ יחידות שונות כדבר שבשגרה.
בשנות ה-80 של המאה שעברה תרמה תנובה הרצאות של מרכזי ההדרכה שלה לאלמנות צה"ל. בנוסף ארחו מרכזים אלה את אנשי המזון של צה"ל לסדנאות מיוחדות: "תענוג לראות פה צבע שונה מן הרגיל, ועוד צבע אחיד חאקי. זו חוויה גדולה להיפגש עם אנשי המקצוע של צה"ל לענייני מזון. כל אחד מכיר את אמרתו המפורסמת של נפוליאון כי "הצבא צועד על קיבתו". וכן, המזון המוגש לחיילי צה"ל חשוב לא פחות מתחמושת הקרב. עשינו כולנו מאמץ גדול והכנו לכם תכנית עבודה מפורטת, לפי בקשתכם". כך ברכה טובה ארן, מנהלת מרכזי ההדרכה לאירוח ולתרבות המזון של תנובה-אסם, את באי סדנאות ההדרכה המיוחדות לצה"ל. בעקבות צמצומים תקציביים בצבא הוחלט בשנות ה-80 על מעבר לשני ימים בשבוע ללא בשר, וגיוון התפריט ביומיים של מאכלי חלב. צה"ל פנה לתנובה  
להמשך הכתבה>> 2 | 1 | 

ואנשי המקצוע של שני הגופים בנו יחד תפריט חלבי מותאם לדרישות הצבא. מאות טבחים בצבא קבע, מנהלי מטבחים ומנהלים של בתיה"ס הצבאיים לטבחות עברו את ימי הסדנאות הארוכים, שבסיומם קיבלו תעודת גמר משותפת לצה"ל ולמרכז ההדרכה של תנובה-אסם.
בשנת 1995 אימצה תנובה את "יעל" ו"אגוז" שתיים מן הסיירות המובחרות ביותר של צה"ל. מתנות לסיום מסלול, אספקת מוצרי חלב שוטפת וניידות קידום מכירות המגיעות אל הבסיסים, הם רק חלק מהפעילות. בהמשך אימצה תנובה גם את יהל"ם יחידת ההנדסה למשימות מיוחדות.
במטרה למסד את הקשר שבין תנובה לחיילים הוצב אוטובוס מיוחד בצומת רכבת צפון בתל-אביב, בו מחולקים מוצרי חלב לחיילים הרבים העוברים דרך צומת זה בדרכם ליחידותיהם השונות.
 
2 | 1 |