היסודות

שלוש אלומות בסמל תנובה מסמלות את שלושת המחוזות הנפרדים

שלוש אלומות בסמל תנובה מסמלות את שלושת המחוזות הנפרדים

  • שלוש אלומות בסמל תנובה מסמלות את שלושת המחוזות הנפרדים
  • "יסוד היסודות לחברות בתנובה הוא הוצאת ה`לחם` מן האדמה העברית ע"י האדם העברי", אליעזר יפה, המנכ"ל הראשון.
  • ראשית תעשיית החלב

יסודות קואופרטיב תנובה

שמה המלא של תנובה, אגודת משקי העובדים העברים בארץ ישראל לממכר תוצרתם באופן שיתופי, מעיד על התפקידים הלאומיים- חברתיים- כלכליים שלקחה על עצמה ביחסה לכלל האוכלוסיה היהודית בארץ. עם הקמתה של תנובה נקבע כי היא תפעל כמוסד שלא למטרות רווח, וכי כל התמורה בגין מכירת התוצרת תועבר לחברים. היא תפעל ע"פ עקרון העזרה ההדדית בין המשקים ובתנאים שווים ביניהם, בלי קשר להשתייכותם התנועתית, מיקומם הגאוגרפי, מצב התפתחותם, מרחקם מהשווקים וכל הבדלים אחרים.
בדין וחשבון הראשון של מרכז תנובה שהתפרסם בשנת 1929 נוסחו כלל יסודות האגודה ובראשם היותה מובילת חזון העבודה העברית העצמית, כזו המעמיקה את שורשי ההתיישבות בארץ. אליעזר יפה, מנהלה הראשון, הבהיר: "יסוד היסודות לחברות בתנובה הוא הוצאת ה'לחם' מן האדמה העברית ע"י האדם העברי". במסמך היסודות הודגשו גם עקרונות השיוויון והשיתופיות בטיפול בתוצרת החקלאית. בסעיפים העוסקים ביחסים  
להמשך הכתבה>> 2 | 1 | 

שבין תנובה למשקים החברים בה נקבע כי זכות החברות בתנובה נקנית עם העברת כל תוצרת המשק לאגודה.
 
2 | 1 |