1945-1936 שנות מלחמה

תחנת חלוקת חלב לילדים.

תחנת חלוקת חלב לילדים.

  • תחנת חלוקת חלב לילדים.

מפעל החלב לילדים ועוד

המצב הכלכלי הירוד בשנות המלחמה, הביא את תנובה ליזום מספר פעולות תמיכה בשכבות החלשות. המפעל הגדול מכולם היה מפעל החלב לילדי בתיה"ס, שנעשה בשיתוף הוועד הלאומי ובמסגרתו חולקה לילדי בתיה"ס כוס חלב טרי מדי יום. נאמנה לתפקידה הלאומי חברתי קבעה תנובה מחיר נמוך במיוחד לחלב זה ואף מימנה את שאר הגורמים הכרוכים בהפעלת היוזמה. חלוקת החלב נמשכה עד סוף מלחמת העולם השנייה וכללה לפעמים גם חלוקת תפוזים. בהמשך הורחב מפעל החלב גם לעובדי בתי החרושת בארץ. בשנות ה-50 חידש מפעל החלב את פעולתו בעזרת יוניצ"ף, ובסופן נהנו ממנו גם ילדי עיירות הפיתוח בדרום הארץ.
בשנות המלחמה תמכה תנובה בקבוצות חסרות אמצעים ע"י חלוקת תוצרת במחירים נמוכים במיוחד, ונעזרה לצורך כך בהסתדרות, בויצ"ו ובארגונים נוספים. כמו כן הנהיגה שיטת קיצוב במכירת חלב וביצים, מתוך דאגה לילדים, לחולים ולנשים ההרות.  
להמשך הכתבה>> 2 | 1 | 

לקראת סוף המלחמה לקחה על עצמה גם את ההספקה לכל הפליטים, המעפילים והעולים החדשים לארץ.
 
2 | 1 |